More » 

Hải Sản 6 Tiếng - Cảng Đá Đức Hạnh - Cảng Đá Đức Hạnh, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hòa

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 30 đ

Hải Sản 6 Tiếng - Cảng Đá Đức Hạnh - Cảng Đá Đức Hạnh, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hòa
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:305
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Hải Sản 6 Tiếng - Cảng Đá Đức Hạnh - Cảng Đá Đức Hạnh, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Hòa
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Quán thoáng mát sạch sẽ.
Chuyên phục vụ hải sản tươi sống các loại.
Hải sản chế biến thơm ngon, hấp dẫn.
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google