More » 

Xiên Que Bờ Kè Bãi Trước - Ngã Ba Quang Trung - Lê Ngọc Hân

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 5 đ

Xiên Que Bờ Kè Bãi Trước - Ngã Ba Quang Trung - Lê Ngọc Hân
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:77
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Xiên Que Bờ Kè Bãi Trước - Ngã Ba Quang Trung - Lê Ngọc Hân
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Chuyên các món xiên que ngon, đa dạng sự chọn lựa.
Phục vụ chu đáo, nhiệt tình.
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google