More » 

Cơm Chay Thiện Phước - Nguyễn Hữu Thọ - 350 Nguyễn Hữu Thọ

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 10 đ

Cơm Chay Thiện Phước - Nguyễn Hữu Thọ - 350 Nguyễn Hữu Thọ
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:32
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Cơm Chay Thiện Phước - Nguyễn Hữu Thọ - 350 Nguyễn Hữu Thọ
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Quán ăn chay không gian thoáng.
Phục vụ các món cơm chay bình dân.
Nhân viên phục vụ chu đáo thân thiện.
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google