More » 

Factory Bar & Grill - Trần Khánh Dư - 120 Trần Khánh Dư

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 50 đ

Factory Bar & Grill - Trần Khánh Dư - 120 Trần Khánh Dư
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:28
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Factory Bar & Grill - Trần Khánh Dư - 120 Trần Khánh Dư
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Nhà hàng kết hợp bar, không gian rộng rãi.
Nhiều chương trình âm nhạc sôi động diễn ra hàng đêm.
Thức ăn chế biến ngon, phục vụ chu đáo nhanh nhẹn.
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google