More » 

Cơm Phở Ái Thịnh - 108 Chiến Thắng Sông Lô, P. Tân Quang

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 20 đ

Cơm Phở Ái Thịnh - 108 Chiến Thắng Sông Lô, P. Tân Quang
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:39
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Cơm Phở Ái Thịnh - 108 Chiến Thắng Sông Lô, P. Tân Quang
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Quán bình dân, mát mẻ
Chuyên phục vụ các món cơm, phở bình dân
Nhân viên phục vụ nhiệt tình
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google