More » 

Bông Cafe - Hoa Quả Dầm & Chè Cung Đình Huế - 119 Phạm Ngũ Lão

(0) | Bình quân:0 VNĐ | Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Ngon: 0 Giá: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 15 đ

Bông Cafe - Hoa Quả Dầm & Chè Cung Đình Huế - 119 Phạm Ngũ Lão
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:45
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Bông Cafe - Hoa Quả Dầm & Chè Cung Đình Huế - 119 Phạm Ngũ Lão
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi

Đặc Điểm Nổi Bật

Quán thoáng, yên tĩnh.
Chuyên các món hoa quả dầm, chè cung đình Huế.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google