More » 

VI TÍNH NHƯ CHUNG(NHU CHUNG COMPUTER)

(1) | Bình quân: 0 VNĐ | Môi trường: 4 Kỹ năng: 4 Phục vụ: 4 Giá cả: 4 Bình quân: 4 |
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

[Mở Ra/Thu Gọn]

Nội dung

Lắp Đặt Camera Quan Sát, Cài Đặt, Sửa Chữa, Nâng Cấp Máy Tính Theo Yêu Cầu,sửa máy tính bình dương

Bình Tốt Đáng Khen

Tặng 0 bó hoa / 0 lần thảo luận

camera quan sát

Môi trường: 4 Kỹ năng: 4 Phục vụ: 4 Giá cả: 4

nhuchung: vi tính như chung

Bình Tệ Bổ Ích

Tặng 0 bó hoa/ 0 lần thảo luận

camera quan sát

Môi trường: 4 Kỹ năng: 4 Phục vụ: 4 Giá cả: 4

nhuchung: vi tính như chung

Xem theo: Bình Tốt   Bình Kém   Hình Ảnh   Tinh Túy          |    Xếp theo: Mới Bình Luận   Nhiều Hoa   Nhiều Thảo Luận  
 • Nặc Danh
Nặc Danh(42.119.*.*) bình luận VI TÍNH NHƯ CHUNG(NHU CHUNG COMPUTER)   vào
 • Môi trường
 • Kỹ năng
 • Phục vụ
 • Giá cả
 • Bình quân: 4 điểm

camera quan sát

vi tính như chung

 • Nói chung: Tốt
Thảo Luận(0) Tặng Hoa(0) Báo Tin Xấu
Bạn muốn bình luận địa điểm Dịch Vụ:
VI TÍNH NHƯ CHUNGNHU CHUNG COMPUTER ở Bình Dương? Mời bạn Đăng Nhập hoặc Đăng Ký Thành Viên.

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

 • Đã có:0 người đi rồi
 • Đã có:0 người chưa đi


 • Truy cập:256
 • Bình luận:1
 • Lưu bút:0
 • Tấm hình:2
 • Quan tâm:1
VI TÍNH NHƯ CHUNG(NHU CHUNG COMPUTER)
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

 • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Thành Viên Sưu Tầm/Quan Tâm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google