More » 

108, Nguyễn Đệ, An Thới, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam(108, Nguyễn Đệ, An Thới, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam)

(0) | Bình quân: 0 VNĐ | Môi trường: 0 Kỹ năng: 0 Phục vụ: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0 |
[Mở Ra/Thu Gọn]

Nội dung

In:

      Thiệp cưới, Danh Thiếp.

      Tranh, Ảnh các loại.

      Kỹ thuật  số khổ lớn.

      Phông cưới, cắt chữ vi tính,…

Thiết kế:

      Làm biển Quảng Cáo, Băng Rôn, Tờ rơi

      Thiết kế Poster, Áp phích.

Phụ kiện trang trí cưới hỏi,…

Địa chỉ : 108 Nguyễn Đệ, An Thới, Ninh Kiều, TPCT

ĐT: 01219 848385, 0939 943 545

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:249
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:0
  • Quan tâm:0
108, Nguyễn Đệ, An Thới, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam(108, Nguyễn Đệ, An Thới, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam)
Chưa Add bản đồ, tớ đánh dấu vào
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google