More » 

Phòng khám thú y Animal Care 424 Thụy Khuê(Phòng khám thú y Animal Care)

(0) | Vị trí: 0 Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: 100,000 - 200,000

Phòng khám thú y Animal Care 424 Thụy Khuê
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

[Mở Ra/Thu Gọn]

Nội dung

Khám chữa bệnh cho chó mèo nội và ngoại trú

Tiêm phòng các loại vacxin

Điều trị các bệnh truyền nhiễm

Các thủ thuật ngoại khoa

Tất cả các dịch vụ liên quan đến thú cưng

Thông tin khác

Xem đi rồi  & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:611
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Phòng khám thú y Animal Care 424 Thụy Khuê(Phòng khám thú y Animal Care)
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google