More » 

Lô Bi KCN Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang(Công ty TNHH ShinSung Vina)

(0) | Bình quân: 0 VNĐ | Môi trường: 0 Kỹ năng: 0 Phục vụ: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0 |

Khoảng: Trên 1,000,000

Lô Bi KCN Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
[Xem Thêm] [Mở Ra/Thu Gọn]

Album Ảnh

[Mở Ra/Thu Gọn]

Nội dung

Công ty chuyên sản xuất hàng cho Samsung

Thông tin khác

Xem đi rồi & chưa đi

  • Đã có:0 người đi rồi
  • Đã có:0 người chưa đi


  • Truy cập:174
  • Bình luận:0
  • Lưu bút:0
  • Tấm hình:1
  • Quan tâm:0
Lô Bi KCN Song Khê - Nội Hoàng, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang(Công ty TNHH ShinSung Vina)
Bản Đồ Lớn   Báo Lỗi
More »

Tin Mới Của Địa Điểm

Địa Điểm Khác Cùng Hệ Thống

  • Chưa có thông tin
Tương Tự Lân Cận

Tên địa điểm

Họ Vừa Mới Truy Cập


Google

Google