More » 
Khu phố:
Connect Karaoke - Bùi Thị Xuân - 83 Bùi Thị Xuân
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Địa chỉ: 83 Bùi Thị Xuân,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Memory Karaoke - 12 Lê Văn Hưu
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 12 Lê Văn Hưu,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)38225765
Rome Karaoke - Trần Khát Chân - 454 Trần Khát Chân
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Phố Huế
Địa chỉ: 454 Trần Khát Chân,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Karaoke - 64 Mai Hắc Đế - 64 Mai Hắc Đế
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Hồ Bảy Mẫu
Địa chỉ: 64 Mai Hắc Đế,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngọc Trâm Karaoke - 63 Hồng Mai
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Bạch Mai
Địa chỉ: 63 Hồng Mai,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)8635033
Embassy Karaoke - Hàn Thuyên - 31 Hàn Thuyên
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)39721892
New World Karaoke - 46 Mai Hắc Đế
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Phố Huế
Địa chỉ: 46 Mai Hắc Đế,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quỳnh Nga Karaoke - 233 Kim Ngưu
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 233 Kim Ngưu,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)8212640
Phố Nhỏ Karaoke - Thi Sách - 7 Thi Sách
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 7 Thi Sách,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngọc Hà Karaoke - 28 Hàng Chuối
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 28 Hàng Chuối ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Song Hà Karaoke - 29 Phù Đổng Thiên Vương
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 29 Phù Đổng Thiên Vương,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Huyền Nga Karaoke - 215 Kim Ngưu
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 215 Kim Ngưu,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Công Viên Tuổi Trẻ
Địa chỉ: 419 Trần Khát Chân,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)36228693
Thành Tâm Karaoke - 4 Trần Thánh Tông
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 4 Trần Thánh Tông,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)38211881
Ricoh Karaoke - 45 Mai Hắc Đế
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Địa chỉ: 45 Mai Hắc Đế,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)38225833
Mr.Bin Karaoke - 276 Trần Khát Chân
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Lò Đúc
Địa chỉ: 276 Trần Khát Chân,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)39727277
Tú Anh Karaoke - 783 Bạch Đằng
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Bệnh Viện Quân Y 108
Địa chỉ: 783 Bạch Đằng,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)39845728
T&Y Karaoke - 1B - 283 Trần Khát Chân
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Công Viên Tuổi Trẻ
Địa chỉ: 1B - 283 Trần Khát Chân,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0984557513
Light Star Karaoke - 521 Kim Ngưu
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Tam Trinh
Địa chỉ: 521 Kim Ngưu,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04)36364680
Ruby Karaoke - Trần Nhân Tông - 71 Trần Nhân Tông
Không gian: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Hồ Thiền Quang
Địa chỉ: 71 Trần Nhân Tông,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0949926868
55123>
Nóng đi rồi chưa đi

Địa Điểm

 • Rome Karaoke - Trần Khát Chân - 454 Trần Khát Chân
  2338 lượt xem, 0 bình luận

 • So Hot Karaoke - 31 Chùa láng
  1751 lượt xem, 0 bình luận

 • Moonlight Club Karaoke - 54 Chùa Láng
  1007 lượt xem, 0 bình luận

 • Green Pearl Karaoke - Trần Thái Tông - 33 Trần Thái Tông
  802 lượt xem, 0 bình luận

 • Kingdom Karaoke - Xã Đàn - 332 - 334 Xã Đàn
  755 lượt xem, 0 bình luận


Google

Google