More » 
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: PVI,Viện dầu khí,Tổng cục hải quan,Bộ Tài nguyên
Địa chỉ: N03 - 191 Trung Kính quận Cầu giấy Hà Nội
Điện thoại: 0432123586
Di động: 0903222601
Tóm tắt: Khách sạn mới,hiện đại và thân thiện
Khách sạn Green Street
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Phố Cổ
Địa chỉ: 21 Phố Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Lucky 2
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 46 Hàng Hòm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn A25 Hàng Thiếc
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 38 Hàng Thiếc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Time
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 18 Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hà Nội Old Centre
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 19 Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Lucky 1
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 12 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Gia Thịnh
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Phố Cổ
Địa chỉ: 19 Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hoàng Tử 1
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 51 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Aurora
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 109 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách Sạn Real Hà Nội (Real Việt Nam)
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 16C Ngõ Trung Yên, Đường Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hà Nội Rose
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần chợ Đồng Xuân,Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 59B Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách Sạn Giang Sơn
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Địa chỉ: 445 Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
Khách sạn Hi Ancient Town
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần chợ Đồng Xuân,Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 21 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hoàn Kiếm Lake Hà Nội
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 29 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Joy Journey
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần: Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ: 55 Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nóng ở rồi chưa ở

Địa Điểm

 • Tulip Villa hotel
  1548 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Sheraton Hanoi
  625 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Sofitel Legend Metropole
  624 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách Sạn Pullman Hà Nội
  590 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Hà Nội
  585 lượt xem, 0 bình luận


Google

Google