More » 
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:PVI,Viện dầu khí,Tổng cục hải quan,Bộ Tài nguyên
Địa chỉ:N03 - 191 Trung Kính quận Cầu giấy Hà Nội
Điện thoại:0432123586
Di động:0903222601
Tóm tắt:Khách sạn mới,hiện đại và thân thiện
Khách sạn Green Street
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Phố Cổ
Địa chỉ:21 Phố Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Lucky 2
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:46 Hàng Hòm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn A25 Hàng Thiếc
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:38 Hàng Thiếc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Time
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:18 Đào Duy Từ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hà Nội Old Centre
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:19 Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Lucky 1
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:12 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hoàng Tử 1
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:51 Lương Ngọc Quyến, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Gia Thịnh
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Phố Cổ
Địa chỉ:19 Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Aurora
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:109 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách Sạn Real Hà Nội (Real Việt Nam)
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:16C Ngõ Trung Yên, Đường Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hà Nội Rose
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần chợ Đồng Xuân,Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:59B Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách Sạn Giang Sơn
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Địa chỉ:445 Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
Khách sạn Hi Ancient Town
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần chợ Đồng Xuân,Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:21 Bát Đàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Hoàn Kiếm Lake Hà Nội
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:29 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khách sạn Joy Journey
Môi trường: 0 Phục vụ: 0 Vị trí: 0 Giá cả: 0 Bình quân: 0
Quanh gần:Gần Hồ Hoàn Kiếm,Phố Cổ,Trung tâm thành phố
Địa chỉ:55 Bát Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nóng ở rồi chưa ở

Địa Điểm

 • Tulip Villa hotel
  1479 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Sofitel Legend Metropole
  605 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Sheraton Hanoi
  597 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách Sạn Pullman Hà Nội
  575 lượt xem, 0 bình luận

 • Khách sạn Lan Viên
  554 lượt xem, 0 bình luận


Google

Google